Cách dùng "as long as" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "as long as" như liên từ phụ thuộc tiếng anh

I. Liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

  • As long as có nghĩa là miễn là = provided that
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • You can have a dog as long as you promise to take care of it.
  • As long as you 've offered, I'll accept. (IELTS TUTOR giải thích: Miễn là anh còn đề nghị, tôi sẽ nhận lời)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking