Cách dùng "For all" trong tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "For all" trong tiếng anh

1. Nghĩa

Nghĩa của For all tương đương với Despite (bất chấp).

2. For all + noun

Sau For all là danh từ/cụm danh từ.

3. IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For all her qualifications, she's still useless at the job.
  • For all its faults, the film instantly became a classic.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc