Cách dùng Liên từ Fanboys For + mệnh đề

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng Liên từ Fanboys For + mệnh đề

I. Giới thiệu chung về liên từ FANBOYS 

IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ về CÁCH DÙNG LIÊN TỪ KẾT HỢP FANBOYS (Coordinators)

II. Cách dùng Liên từ Fanboys For + mệnh đề (mang nghĩa vì, bởi vì, tại vì = because + mệnh đề)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • they don't go to the movies , for it rains cats and dogs (IELTS TUTOR giải thích: họ không đi xem phim, vì trời mưa như trút nước)
  • She remained silent, for her heart was heavy and her spirits low (IELTS TUTOR giải thích: ý của câu này tức là cô ấy không nói gì vì lòng nặng trĩu và không có tinh thần, IELTS TUTOR lưu ý một lỗi sai mà cực kì nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR mắc phải đó là khi for + mệnh đề thì tức đang là liên từ fanboys trước đó phải có dấu phẩy nhé, đọc kĩ thêm về cách dùng dấu phẩy mà IELTS TUTOR có hướng dẫn ) 
  • She told the truth, for she had nothing to lose.

==================================== 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE