Cách dùng "WITHOUT + BEING + V_ed" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "WITHOUT + BEING + V_ed" tiếng anh

I. Cách dùng "without"

II. Cách dùng "WITHOUT + BEING + V_ed"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They get out and escape without being recognized. (IELTS TUTOR giải thích: Họ ra ngoài và trốn thoát mà không bị phát hiện.)
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây, without + noun, như vậy being recognized được dùng theo gerund (being là gerund ving) để đi được với without (biến thành danh từ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc