Cách làm dạng Cách làm dạng Câu hỏi thông tin nhắc tới trong bài đọc hiểu Tiếng Anh THPT Quốc Gia

· Reading

IELTS TUTOR cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5). Trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia, phần kỹ năng đọc bao gồm: đọc hiểu chiếm 13 câu được dải đều từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp cho đến vận dụng cao. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giúp các em tìm hiểu một cách kỹ lưỡng các phương pháp làm phần kỹ năng đọc cùng các mẹo cần thiết để tiết kiệm thời gian và đạt tối đa số điểm của phần này.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách học IELTS READING hiệu quả

II. Cấu trúc đề thi môn đọc hiểu THPT Quốc Gia

1. Phân loại

IELTS TUTOR lưu ý:

- Số lượng: 13 câu ( một bài 5 câu hỏi và một bài 8 câu hỏi với hai chủ đề khác nhau )

- Mức độ:

 • Nhận biết: 2
 • Thông hiểu: 3
 • Vận dụng thấp: 4
 • Vận dụng cao: 4

2. Chiến thuật làm bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thời gian làm toàn bộ bài thi chỉ có 60 phút. Vì vậy, các em cần phân bố thời gian hợp lí cho từng phần câu hỏi, phần-biết-làm ( câu lý thuyết, ngữ pháp ) làm trước vì dễ ăn điểm, còn lại dành nhiều thời gian nhất cho phần kỹ năng đọc làm cuối cùng.
 • Ở phần này, các em đọc lướt nội dung cả đoạn rồi chọn dạng câu hỏi quen thuộc , ít mất thời gian đọc để làm trước ( từ đồng nghĩa, từ in đậm, từ gạch chân )
 • Không cần đọc và dịch hết cả đoạn văn ra tiếng Việt.  Sau khi đọc lướt nội dung, các em sẽ phần nào xác định được vị trí các từ quan trọng và nội dung của từng đoạn nhỏ. Đọc câu hỏi và các đáp án A, B, C, D trước, rồi quay lại tìm thông tin trong bài để làm.
 • Bỏ qua các từ không biết nghĩa để không làm giảm tốc độ đọc.

Các bước làm bài đọc hiểu:

 • Bước 1: Đọc kĩ câu hỏi và highlight keywords, cách highlight keywords trong reading tham khảo kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR 
 • Bước 2: Đọc lướt qua bài đọc để tìm đoạn văn khoanh vùng 
 • Bước 3: Đối chiếu lại câu hỏi để xác định đó có phải đoạn văn khoanh vùng hay không, nếu đúng rồi hãy đọc kĩ câu hỏi lại để tìm ra đáp án cho đúng 

III. Cách làm dạng Câu hỏi thông tin nhắc tới trong bài

- Câu hỏi thường gặp

 • According to the passage,....
 • The passage indicates/states that...
 • It is stated in the passage...
 • Which of the following statements is TRUE according to the passage?

IELTS TUTOR lưu ý: Với câu hỏi này, các em hãy chú ý từ để hỏi (what, how, when, where, who...), gạch chân từ khóa quan trọng của câu hỏi và tìm trong đoạn văn phần thông tin có từ đó (hoặc từ đồng nghĩa của nó) để làm bài. Nên đọc kĩ đáp án vì thường sẽ có đáp án gây nhiễu mà thông tin cũng xuất hiện trong bài.

IELTS TUTOR lưu ý: Đây là dạng câu hỏi tìm ra thông tin chi tiết, là dạng khó, nên tốt nhất nên để cuối cùng đã làm, sau khi làm các câu kia em đã nắm sơ qua về ý. Cách làm:

 • Đọc kĩ câu hỏi và highlight keywords
 • Đọc lướt và tìm đoạn văn khoanh vùng 
 • Đối chiếu lại câu hỏi xem đoạn văn khoanh vùng là chỗ nào 
 • Sau khi đã chắc chắn đoạn văn khoanh vùng, hãy đọc kĩ lại câu hỏi và phải đọc rất kĩ đoạn văn khoanh vùng để tìm thông tin cho đúng câu hỏi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along
with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

Question: According to the passage, the frame buffers mentioned in the third paragraph are used to.....
A. add color to the images B. expose several frames at the same time
C. store individual images D. create new frames

Đáp án C.
Theo bài văn, các khung hình đệm ở đoạn thứ ba được sử dụng để làm gì?

Clue: The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen”: Các khung hình đệm chỉ là một bộ nhớ ảnh khổng lồ để xem từng khung hình một. Nó tạm thời chứa những bức ảnh để hiển thị trên màn hình.

Phân tích: Vì được nhắc tới như một bộ nhớ nên khung hình đệm có chức năng lưu trữ và chỉ lưu trữ để xem từng khung hình. Vậy chọn đáp án C store individual images: lưu trữ những bức ảnh riêng lẻ. Các đáp án khác không phù hợp:
A. add color to the images: thêm màu vào các tấm ảnh: Không có thông tin
B. expose several frames at the same time: mở vài khung ảnh cùng lúc: Sai, khung hình đệm chỉ mở được một khung hình một.
D. create new frames: tạo ra các khung hình mới: Không có thông tin

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE