Cách làm dạng câu hỏi từ vựng bài đọc hiểu Tiếng Anh THPT Quốc Gia

· Reading

IELTS TUTOR cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5). Trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia, phần kỹ năng đọc bao gồm: đọc hiểu chiếm 13 câu được dải đều từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp cho đến vận dụng cao. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giúp các em tìm hiểu một cách kỹ lưỡng các phương pháp làm phần kỹ năng đọc cùng các mẹo cần thiết để tiết kiệm thời gian và đạt tối đa số điểm của phần này.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách học IELTS READING hiệu quả

II. Cách làm dạng câu hỏi từ vựng

- Câu hỏi thường gặp

  • The expression ” ... ” in line ” – ” could best replaced by…
  • The word ” ... ” in paragraph ” – ” is closest/opposite meaning to…

Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức từ vựng (đôi khi là idioms, structures..), hãy tìm câu có chứa từ in đậm (hoặc gạch chân) đó và đọc để đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh của câu này. Sau đó đọc kĩ các từ ở đáp án A, B, C, D để loại trừ và chọn đáp án đúng nhất.

IELTS TUTOR lưu ý: Nếu từ in đậm là từ vựng quen thuộc với mình thì đọc đáp án và chọn luôn, không cần đọc câu trong bài!

IELTS TUTOR lưu ý Cách làm dạng bài từ vựng:

  • Nếu biết nghĩa của từ thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều 
  • Tuy nhiên, giả sử các em may mắn biết được nghĩa cũng đừng vội vàng khoanh đáp án luôn, mà nên đọc kĩ các options cùng với đoạn văn cho kĩ lại đã rồi mới chọn đáp án 
  • Nếu không biết thì có thể đoán, hoặc ráp vào đoạn văn từ các options xem cái nào có khả năng đúng nhất thì nên chọn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

In the United States, the first third of the twentieth century saw the workweek move from 60 hours per week to just under 50 hours by the start of the 1930s. In 1914 Henry Ford reduced daily work hours at his automobile plants from 9 to 8. In 1926 he announced that henceforth his factories would close for the entire day on Saturday. At the time, Ford received criticism from other firms such as United States Steel and Westinghouse, but the idea was popular with workers.

Question: The word "henceforth" in line 4 is closest in meaning to
A. in the end B. for a brief period C. from that time on D. on occasion >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "occasion" tiếng anh

Đáp án C

In 1926 he announced that henceforth his factories would close for the entire day on
Saturday => Năm 1926, ông tuyên bố rằng từ nay các nhà máy của ông sẽ đóng cửa vào ngày thứ bảy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE