Cách làm dạng Phrasal Verb Tiếng Anh THPT Quốc Gia

· Từ vựng

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Phrasal Verb Tiếng Anh THPT Quốc Gia

I. Giới thiệu chung

IETS TUTOR lưu ý:

  • Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • The rich man gave away most of his fortune.(IELTS  TUTOR giải thích: Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

II. Phương pháp học phrasal verb hiệu quả

IETS TUTOR lưu ý:

Cụm động từ là một phần khá khó học đối với đa số người Việt Nam. Vì vậy, để học phrasal verb hiệu quả, các em có thể ứng dụng các tips sau:

  1. Học theo nhóm từ: Có thể sắp xếp các phrasal verb theo nhóm các động từ, hoặc theo nghĩa của từ (chủ đề),...
  2. Thực hành: Cố gắng xử dụng thường xuyên các phrasal verb trong nói, viết hằng ngày để nhớ kĩ hơn và hiểu nghĩa của cụm động từ một cách tường minh nhất.
  3. Ghi chép: Thường xuyên ghi chép và cập nhật các phrasal verb thường gặp, thường dùng. Có thể ghi chép theo các cụm đồng nghĩa - trái nghĩa hoặc các tình huống, trường hợp sử dụng để ghi nhớ dễ dàng.

III. Phân loại theo vai trò

IELTS TUTOR lưu ý: Phrasal verbs có thể đóng vai trò là:

  • Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.
  • Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.

IV. Các phrasal verb thường gặp

1. Giới thiệu

- blow out dập tắt (lửa), thổi tắt
- break down (máy) hư hỏng, (cửa, tường,…) phá vỡ
- break in / into xông vào, đột nhập vào
- break out bùng nổ, bùng phát
- bring up = raise nuôi nấng, dạy dỗ
- call for ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì)
- call on = visit thăm, viếng thăm
- call off = cancel hủy bỏ
- call up = telephone gọi điện thoại
- carry on = continue tiếp tục
- carry out tiến hành
- catch up with bắt kịp, theo kịp
- clear up = tidy dọn dẹp, (thời tiết) sáng sủa hơn
- come up xảy ra, xuất hiện
- cut down / back = reduce giảm bớt
- cut off ngừng cung cấp (điện, nước,..), cắt đứt (mối quan hệ gia
đình, bạn bè)
- drop in / on ghé thăm, ghé qua (trong một khoảng thời gian ngắn)
- be fed up with chán
- fill in điền thong tin vào
- get off xuống (xe, tàu, máy bay), rời đi, khởi hành
- get on lên (tàu, xe, máy bay)
- get on with hòa thuận với ..
- get over vượt qua, khắc phục
- get up thức dậy
- give up = stop từ bỏ
- go away = disappear biến mất, tan đi
- go off (chuông) reo, (súng, bom) nổ
- go on = continue tiếp tục
- grow up lớn lên, trưởng thành
- hand in = summit nộp, đệ trình
- hold on = wait đợi
- hold up = stop = delay ngừng, hoãn lại
- keep on = continue tiếp tục
- keep up with theo kịp, bắt kịp
- look after = take care of chăm sóc
- look down on coi thường
- look for = search for, seek tìm kiếm
- look forward to mong đợi
- look into = investigate điều tra
- look out coi chừng (dùng để cảnh báo)
- look up tra cứu
- make up bịa đặt (câu chuyện, bài thơ), hóa trang, trang điểm
- pick up đón ai
- pull down = demolish phá hủy, phá sập
- pull off = postpone, delay hoãn lại
- put on măc (quần áo), mang (giày, dép), đội (mũ)
- put out = extinguish dập tắt (lửa)
- run into / across tình cờ gặp ai
- run out of hết, cạn kiệt
- see off tiễn ai
- set up = establish thành lập
- stand for = represent thay thế cho, đại diện cho
- take after = resemble giống
- take off cởi (quấn áo, giày, mũ,…), (máy bay) cất cánh
- take on nhận, đảm nhận (công việc)
- take over đảm nhiệm, tiếp tục
- throw away / out ném đi, vứt đi
- try on mặc thử (quần áo)
- turn down = refuse từ chối
- turn into trở thành, biến thành
- turn off tắt
- turn on mở
- turn up = arrive / appear đến, xuất hiện
- wash up rửa chén bát
 

2. Một số tính từ có giới từ đi kèm

AT
- good at giỏi về
- bad at dở, tệ về
- clever at khéo léo
- quick at nhanh …
- excellent at xuất sắc về …
- skillful at khéo léo, có kỹ năng về …
- surprised at ngạc nhiên về
- amazed at vui về …
- annoy at / about s.th khó chịu về điều gì
ABOUT
- confused about bối rối về …
- sad about buồn về …
- disappointed about s.th thất vọng về …
- excited about hào hứng về …
- worried about lo lắng về …
- anxious about lo lắng về …
- upset about thất vọng
- angry about s.th tức giận về
- sorry about s.th xin lỗi về
IN
- rich in giàu về
- successful in thành công
- confident in tin cậy, tin tưởng vào
- interested in thích, quan tâm
- involved in s.th có liên quan tới
ON
- keen on hăng hái về
- dependent on dư vào, phụ thuộc vào
FROM
- far from xa
- safe from an toàn
- absent from vắng mặt
- different from khác
- divorced from ly dị
WITH
- bored with chán
- fed up with chán
- busy with bận rộn
- popular with phổ biến
- pleased with hài lòng
- familiar with quen thuộc
- friendly with thân mật
- satisfied with hài lòng
- crowed with đông đúc
- angry with s.b giận dữ với ai
- disappointed with s.th thất vọng về điều gì
FOR
- difficult for khó
- late for trễ
- dangerous for nguy hiểm
- famous for nổi tiếng
- qualified for có phẩm chất
- suitable for thích hợp
TO
- important to quan trọng
- next to kế bên
- open to mở
- clear to rõ ràng
- contrary to trái lại, đối lập
- accustomed to quen với
- harmful to sb có hại cho ai
- useful to sb có ích cho ai
- rude to thô lỗ, cộc cằn
- familiar to sb quen thuộc đối với ai
- similar to giống, tương tự
- equal to tương đương với, bằng
- available to sb sẵn cho ai
OF
- afraid of sợ
- fond of thích
- full of đầy
- proud of tự hào
- aware of nhận thức
- (in) capable of (không) có khả năng
- ashamed of xấu hổ về
- certain / sure of chắc chắn
- jealous of ghen tị với
- frightened of hoảng sợ
- scared of bị hoảng sợ
- independent of độc lập
- short of thiếu, không đủ
- suspicious of nghi ngờ
* Note:
- be tired of chán
- be tired from mệt vì
- be grateful to sb for sth biết ơn ai về điều gì
- be responsible to sb for sth chịu trách nhiệm với ai về việc gì
- good / bad for tốt / xấu cho
- be kind / nice to sb tử tế / tốt với ai
- it’s kind / nice of sb thật tốt …
 

3. Một số động từ đi với giới từ

- apologize to sb for sth xin lỗi ai về …
- congratulate sb on sth chúc mừng ai về …
- introduce to sb giới thiệu với ai
- prevent sb from ngăn cản ai
- borrow sth from sb mượn cái gì từ ai
- escape from thoát khỏi
- apply for (a job) nộp hồ sơ xin việc, học
- explain sth to sb giải thích
- laugh at sb cười chế nhạo ai
- shout at sb la mắng ai
- dream of mơ tưởng đến
- pay sb for sth trả tiền cho ai về ..
- suffer from chịu đưng
- protect sb/sth from bảo vệ ai khỏi
- concentrate on tập trung vào
- object to sb / V-ing phản đối ai
- die of chết vì
- care for sb chăm sóc ai
- accuse sb of sth buộc tội ai về
- provide / supply sb with sth cung cấp
- beg for sth / ask for sth van nài, xin
- depend on / rely on dựa vào, phụ thuộc vào
- insist on khăng khăng
- care about sb / sth quan tâm đến ai
- smile at sb mỉm cười với
- dream about sb / sth mơ thấy ai . điều gì
- consist of gồm, bao gồm
- believe in tin vào
- spend on tiêu xài vào
- prefer …. to …. thích hơn
- arrive at / in đến
- change into / turn into hóa ra
- wait for sb chờ ai
- die of chết vì (căn bệnh)
- join in tham gia vào
- agree with đồng ý với
- stand for tượng trưng
- look forward to mong đợi
- accuse sb of sth tố cáo ai về
- belong to sb thộc về ai

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc