Cách viết đoạn văn (paragraph) tiếng anh

· Writing

I. Định nghĩa đoạn văn (paragraph)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Một đoạn văn là một loạt câu phát triển, ủng hộ, chứng minh một ý nào đó, và ý này thường là câu chủ đề (topic sentence) của đoạn văn. Các câu còn lại (supporting sentences) phát triển, giải thích, minh họa cho câu chủ đề. Câu kết luận (concluding sentence) của đoạn văn là câu khẳng định lại câu chủ điểm, tóm tắt lại các ý chính của đoạn văn.

II. Bố cục của đoạn văn (paragraph)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bố cục của 1 đoạn văn thường linh động, nhưng trên cơ bản sẽ có bố cục như sau:
  • Topic Sentence: Câu chủ đề – đưa ra chủ đề để bàn thảo

   Supporting Details: Các câu văn bổ trợ cho câu chủ đề – là sự giải trình, dẫn chững, tái khảng định, hay thêm thông cho câu chủ đề, hay chủ đề.

   Closing Sentence: Câu kết – là tóm lược lại hay tái khảng định lại chủ đề.

Tham khảo một bài viết của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR thi lên lớp 10 chuyên Anh của IELTS TUTOR, trong đó đọc thật kĩ cách bạn học sinh sắp xếp bố cục khá ổn

Đề bài:

 • Do the problems brought by international travel outweigh the advantages? 

III. Bố cục 1 đoạn văn (paragraph) IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bố cục 1 đoạn văn (paragraph) trên tinh thần sẽ như IELTS TUTOR hướng dẫn tuy nhiên với IELTS WRITING TASK 2 bố cục đoạn văn có sự linh động để phù hợp với độ dài và các tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK