Cách viết đoạn văn (paragraph) tiếng anh

· Writing

I. Định nghĩa đoạn văn (paragraph)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Một đoạn văn là một loạt câu phát triển, ủng hộ, chứng minh một ý chính nào đó, và ý này thường là câu chủ đề (topic sentence) của đoạn văn. 
 • Các câu còn lại (supporting sentences) phát triển, giải thích, minh họa cho câu chủ đề. 
 • Câu ví dụ (example) giải thích minh hoạ cho câu chủ đề 

II. Bố cục của đoạn văn (paragraph)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bố cục của 1 đoạn văn thường linh động, nhưng trên cơ bản sẽ có bố cục như sau:
  • Main idea: Câu chủ đề – đưa ra chủ đề để bàn thảo

  • Supporting idea: Các câu văn bổ trợ cho câu chủ đề – là sự giải trình, dẫn chững, tái khảng định, hay thêm thông cho câu chủ đề, hay chủ đề.

  • Example: cho ví dụ

III. Phân tích một vài ví dụ về đoạn văn (paragraph)

1. Ví dụ 1:

Do the problems brought by international travel outweigh the advantages?

Tham khảo một bài viết của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR thi lên lớp 10 chuyên Anh của IELTS TUTOR, trong đó đọc thật kĩ cách bạn học sinh sắp xếp bố cục khá ổn

Đề bài:

 • Do the problems brought by international travel outweigh the advantages? 

2. Ví dụ 2:

Think of a person that you really admire. Write a description of this person

3. Ví dụ 3:

What is your favourite book or movie? Explain what you like about it. Say why others should read or see it?

4. Ví dụ 4:

Write about something you �did last weekend

5. Ví dụ 5

Write about your favourite relative

6. Ví dụ 6

Which do you think is better - sharing an apartment or living by yourself? Why?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking