Đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2024 - 2025

· Đề thi

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng gửi đến bạn Đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2024 - 2025

I. Đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2024 - 2025

broken image
broken image
broken image
broken image

II. Đáp án Đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2024 - 2025

1 B

2 D

3 C

4 B

5 D

6 C

7 A

8 B

9 D

10 A

11 C

12 B

13 B

14 D

15 A

16 A

17 C

18 B

19 D

20 A

21 A

22 D

23 B

24 C

25 A

26 C

27 D

28 D

29 C

30 A

31 D

32 A

33 C

34 C

35 D

36 B

37 A

38 C

39 B

40 A

broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

broken image
broken image