Giải thích chi tiết David is in a restaurant Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết David is in a restaurant Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết David is in a restaurant Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 2: David is in a restaurant

 • David:”_____?”
 • The waitress: “Here you are” 

A. Can I have the menu, please

B. Can I pay in cash here

C. Can I wait for my friend here >> IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng & ideas topic "wait" IELTS

D. Can I speak Korean here

 • IELTS TUTOR giải thích: 
  • Đáp án đúng là đáp án A, chỉ có đáp án này đúng vì David hỏi người phục vụ về menu, các đáp án còn lại không phù hợp 
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: 
  • David: "A. Làm ơn cho tôi xem thực đơn được không?"
  • Nhân viên phục vụ: "Đây là thực đơn của bạn."
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • wait for (v) chờ ai 

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE