Giải thích chi tiết Question 1: Lan and Giang are discussing lifelong learning Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

  · Giải chi tiết đề thi

  Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 1: Lan and Giang are discussing lifelong learning Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

  I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

  II. Giải thích chi tiết Question 1: Lan and Giang are discussing lifelong learning Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

  Question 1: Lan and Giang are discussing lifelong learning

  • Lan: “I think students should develop lifelong learning”
  • Giang: “______. It helps them update their knowledge and skills by themselves”

  A. I quite disagree with you

  B. I don’t think it’s a good idea

  C. That’s not a good idea

  D. I quite agree with you >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ Disagree tiếng anh

  • IELTS TUTOR giải thích: Đáp án D đúng vì câu trả lời của Giang thể hiện sự đồng tình với Lan về lifelong learning
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: 
   • Lan: "Tôi nghĩ học sinh nên phát triển học tập suốt đời."
   • Giang: “Đáp án đúng D. Tôi đồng ý với bạn. Nó giúp họ cập nhật kiến thức và kỹ năng bằng chính mình."
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE