Giải thích chi tiết Question 16: We will deliver the goods to our customers_____Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 16: We will deliver the goods to our customers_____Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 16: We will deliver the goods to our customers_____Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 16: We will deliver the goods to our customers_____

A. as soon as we had come back home

B. as soon as we came back home

C. as soon as we were coming back home

D. as soon as we come back home

 • IELTS TUTOR giải thích: 
  • Đáp án D đúng, ở đây mệnh đề chính là will thì các option chứa quá khứ như A, B, C đều sai như vậy chỉ còn D là phù hợp thì 
  • Cách dùng cụm"As soon as"tiếng anh
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: 
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
 • IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE