Giải thích chi tiết Question 17: Although my little daughter has been learning English for three months, she can_____confidently with foreigners Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 17: Although my little daughter has been learning English for three months, she can_____confidently with foreigners Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 17: Although my little daughter has been learning English for three months, she can_____confidently with foreigners Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 17: Although my little daughter has been learning English for three months, she can_____confidently with foreigners

A. communicatively

B. communication

C. communicative

D. communicate >> IELTS TUTOR hướng dẫn Word form - Các loại từ trong tiếng Anh 

 • IELTS TUTOR giải thích: 
  • Đáp án D ở đây cần động từ 
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Mặc dù con gái nhỏ của tôi đã học tiếng Anh được ba tháng, cô ấy có thể giao tiếp một cách tự tin với người nước ngoài."
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • A. communicatively: một cách giao tiếp
  • B. communication: giao tiếp
  • C. communicative: có khả năng giao tiếp
  • D. communicate: giao tiếp"

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE