Giải thích chi tiết Question 19: The monitor of our class is talking about having a new______published in the next issue of the school bulletin. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 19: The monitor of our class is talking about having a new______published in the next issue of the school bulletin. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 19: The monitor of our class is talking about having a new______published in the next issue of the school bulletin. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 19: The monitor of our class is talking about having a new______published in the next issue of the school bulletin. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"issue"tiếng anh

A. movie

B. editor

C. article

D. podcast

 • IELTS TUTOR giải thích: Đáp án C đúng article là bài báo Cách dùng danh từ"article"tiếng anh
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Lớp chúng tôi đang nói về việc có một bài viết mới được xuất bản trong số tiếp theo của bản tin trường học."
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • publish (v) công bố 
  • monitor (n) lớp trưởng 
  • issue (n) ấn bản   
  • school bulletin (n) bản tin trường học 

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE