Giải thích chi tiết Question 8: She ran out of money. It would take her a long time to_____her financial difficulty Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 8: She ran out of money. It would take her a long time to_____her financial difficulty Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 8: She ran out of money. It would take her a long time to_____her financial difficulty Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 8: She ran out of money. It would take her a long time to_____her financial difficulty

A. get over

B. get up

C. go off >> IELTS TUTOR hướng dẫn PHRASAL VERB BẮT ĐẦU "GO" TIẾNG ANH

D. go out

  • IELTS TUTOR giải thích: 
    • Đáp án A đúng, get over = vượt qua 
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: 
    • "Cô ấy đã hết tiền. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian để cô ấy A. vượt qua khó khăn về tài chính."

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE