HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

· Ngữ Pháp

Các em thân mến!

Trong các điểm ngữ pháp thì câu hỏi đuôi (Tag question) là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng và thường hay xuất hiện trong bài thi THPTQG . Dạng câu hỏi quen thuộc và dễ dàng giúp các em nâng cao điểm số . Chính vì điều này mà tutorchuyenanh.com giới thiệu đến các em các những lưu ý về câu hỏi đuôi từ đó có thể giúp các em hiểu và áp dụng tốt để có được điểm số cao trong bài thi THPTQG . Bên cạnh đó, các em cũng đừng quên tham khảo những điểm ngữ pháp cần học trong IELTS để nắm vững nhé

I. Cấu tạo của câu hỏi đuôi (Tag question )

1. Định nghĩa :

Câu hỏi đuôi là một dạng câu đặc biệt , được cấu tạo bởi 2 phần : phần đầu là một câu đầy đủ hoặc là một câu mệnh lệnh , phần thứ hai là một dạng nghi vấn ( với mục đích xác nhận thông tin của mệnh đề đầu ) và được phân biệt bởi dấu phẩy .

EX : He goes to school everyday , doesn't he ?

1.1. Vị trí

Câu hỏi đuôi (Tag question) thường nằm cuối câu khẳng định hoặc phủ định, 2 vế cách nhau bởi dấu phẩy.

1.2. Chức năng

Câu hỏi đuôi nhằm nhấn mạnh lại, xác minh lại thông tin đúng hay không. Hoặc đôi khi muốn người nghe hồi đáp về câu trần thuật đó.

1.3. Ngữ điệu :

  • Nếu người hỏi xuống giọng ở câu hỏi đuôi thì nghĩa là câu hỏi đuôi này không phải mục đích là để hỏi. Mà mục đích chính là muốn người nghe xác nhận lại điều mà họ vừa nói.

  • Nếu người hỏi lên giọng ở câu hỏi đuôi thì lúc này người nói muốn hỏi thêm thông tin từ người nghe.

2. Các dạng câu hỏi đuôi thường gặp :

2.1. Thì hiện tại đơn:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.2. Thì hiện tại tiếp diễn :

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.3. Thì hiện tại hoàn thành :

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.4. Thì quá khứ đơn :

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.5. Thì tương lai đơn:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.6. Động từ khiếm khuyết :

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

2.7. Một số trường hợp đặc biệt :

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

3. Cách sử dụng câu hỏi đuôi:

3.1. Loại 1

Dùng câu hỏi đuôi để lấy thông tin : Khi sử dụng câu hỏi đuôi nhằm mục đích nghi vấn. Nghĩa là muốn yêu cầu người nghe trả lời câu hỏi của ta thì ta phải lên giọng ở cuối câu. Cách trả lời câu hỏi đuôi mục đích này cũng rất đơn giản, tương tự với câu nghi vấn thông thường, ta sẽ trả lời YES/NO:

EX

Q : You wen’t go to market yesterday, didn’t you?

A : NO => No, I did not go to market yesterday.

A : YES => Yes, I went to go to market yesterday.

Q : You have two children,don’t you?

A : NO => No, I haven’t two children.

A : YES => Yes, I have two children.

3.2. Loại 2

Dùng câu hỏi đuôi để xác nhận lại thông tin :  Với cách dùng này, ta đơn giản chỉ đặt câu hỏi để chờ người nghe đồng tình với ý kiến của mình. Khi ấy ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Với kiểu câu này, ta trả lời theo dạng câu của mệnh đề.

EX
Q : My doll is beautiful, isn’t she?
A : YES => Yes, it it.
A : NO => No, it isn’t.
Q : Dad doesn’t come home, does he?
A : YES => Yes, he does.
A : NO => No, he doens’t.

II. Bài tập vận dụng

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) TRONG TIẾNG ANH

Chúc các em học tốt nhé !

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking