Mệnh đề (clause) trong tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Mệnh đề (clause) trong tiếng anh

I. Định nghĩa mệnh đề (clause)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mệnh đề trong tiếng Anh là một nhóm những từ chứa chủ từ (S - subject) và một động từ (V - verb) đã được chia

II. Các loại mệnh đề (clause)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các loại mệnh đề trong câu là mệnh đề độc lập (còn được gọi là mệnh đề chính) & mệnh đề phụ thuộc (được gọi là mệnh đề phụ).
Các loại mệnh đề (clause)

IELTS TUTOR giải thích hình vẽ trên rất kĩ như sau vì đây là điểm ngữ pháp cực kì quan trọng đối với những bạn học sinh học IELTS nên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR cần thiết phải nắm rất chắc kiến thức về mệnh đề:

 • Mệnh đề thì sẽ có 2 loại là mệnh đề chính (hay còn gọi là mệnh đề độc lập) và mệnh đề phụ (hay còn gọi là mệnh đề phụ thuộc)
 • Mệnh đề độc lập thì đơn giản như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rồi, nó chỉ đơn giản là S + V + (O)
 • Mệnh đề phụ thuộc sẽ bao gồm 3 mệnh đề khác trong đó nữa đó là:
  • Mệnh đề trạng ngữ
  • Mệnh đề danh từ 
  • Mệnh đề tính từ 

1. Mệnh đề độc lập (hay còn gọi là mệnh đề chính)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sở dĩ gọi là mệnh đề độc lập hay gọi là mệnh đề chính vì bản thân mệnh đề này đã đủ nghĩa rồi, nếu đứng 1 mình mệnh đề này vẫn đầy đủ nghĩa 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I traveled to Hue in August, and in September we went to Saigon. (Tôi đã đi du lịch Huế vào tháng 8, và đế tháng 9 chúng tôi đi Sài Gòn.)
  • IELTS TUTOR giải thích kĩ lỗi sai được gọi là cố hữu đối với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR: ở đây, cả hai mệnh đề I traveled to Hue in August và in September we went to Saigon đều là hai mệnh đề chính vì nếu bỏ bớt 1 trong 2 mệnh đề thì câu còn lại vẫn đủ nghĩa
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ: nếu để nguyên I traveled to Hue in August thì câu vẫn đầy đủ nghĩa, chỉ là dùng liên từ FANBOYS and nối hai câu lại với nhau 
 • Today it rains heavily, but I still go to school. (Hôm nay trời mưa to nhưng tôi vẫn đi học.)

2. mệnh đề phụ thuộc (được gọi là mệnh đề phụ)

2.1. Định nghĩa mệnh đề phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sở dĩ gọi là mệnh đề phụ thuộc là vì nếu bỏ đi mệnh đề chính chỉ còn lại mệnh đề phụ thuộc thì câu không có nghĩa và sai ngữ pháp, tức là vì nó phụ thuộc vào mệnh đề chính nên gọi là mệnh đề phụ thuộc 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mike And I visited Anna last weekend because she is going to study abroad
  • IELTS TUTOR giải thích: because là liên từ phụ thuộc vậy nên because she is going to study abroad chính là mệnh đề phụ thuộc như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên nếu bỏ đi mệnh đề chính (Mike And I visited Anna last weekend) thì câu còn lại chỉ với 1 mình mệnh đề phụ thuộc là vô nghĩa
  • because she is going to study abroad --> Câu này sẽ là câu vô nghĩa, lỗi sai tưởng rất dễ nhưng các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR thì sai nhiều vô kể

2.2. Các loại mệnh đề phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý như bảng giải thích tổng quát phía trên:

 • Mệnh đề phụ thuộc sẽ bao gồm 3 mệnh đề khác trong đó nữa đó là:
  • Mệnh đề trạng ngữ
  • Mệnh đề danh từ 
  • Mệnh đề tính từ 

2.2.1. Mệnh đề trạng ngữ

IELTS TUTOR hướng dẫn về MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

2.2.2. Mệnh đề danh từ

IELTS TUTOR hướng dẫn về mệnh đề danh từ

2.2.3. Mệnh đề tính từ (hay còn gọi là mệnh đề quan hệ)

IELTS TUTOR hướng dẫn về mệnh đề quan hệ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking