Giải thích chi tiết Question 22: I think you owe Henry an apology. What you said to him yesterday was really below the belt. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 22: I think you owe Henry an apology. What you said to him yesterday was really below the belt. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 22: I think you owe Henry an apology. What you said to him yesterday was really below the belt.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: I think you owe Henry an apology. What you said to him yesterday was really below the belt.
A. fair and kind
B. unfair and kind
C. fair and cruel
D. fair and unkind

  • IELTS TUTOR giải thích: below the belt là một idiom trong tiếng Anh, mang nghĩa không công bằng (unfair), ác nghiệt (cruel), như vậy loại ngay đáp án B và C. Giữa A và D thì đáp án A là ổn nhất.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Tớ nghĩ cậu nợ Henry một lời xin lỗi. Những gì cậu nói với cậu ấy hôm qua thực sự cay nghiệt"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
    • apology (n): lời xin lỗi

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE