Giải thích chi tiết Question 23: The singer was given a lot of flowers for her incredible performance. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 22: I think you owe Henry an apology. What you said to him yesterday was really below the belt. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 23: The singer was given a lot of flowers for her incredible performance. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 23: The singer was given a lot of flowers for her incredible performance.
A. horrible
B. wonderful
C. delightful
D. exciting

 • IELTS TUTOR giải thích: từ incredible (adj) mang nghĩa khó tin (= unbelievable) hoặc tuyệt vời (= amazing). Như vậy loại ngay đáp án B, C, D. Câu trả lời đúng là đáp án A.
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Ca sĩ được tặng rất nhiều hoa vì phần trình diễn tuyệt vời "
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • Horrible (adj): rất tệ, kinh khủng
  • Wonderful (adj): tuyệt vời
  • Delightful (adj): thú vị
  • Exciting (adj): hứng thú

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE