Giải thích chi tiết Question 42: Which of the following can be inferred from the passage? Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 42: Which of the following can be inferred from the passage? Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Passage

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

 • A recent survey into how teenagers in a Southeast Asian country spend their free time has come up with what some people regard as a surprising finding: many of those surveyed reported that they would rather stay at home and do things indoors than go out and experience real-life adventures. One in four teenagers surveyed believed that online experiences were as fulfilling as real life, and more than half were actually afraid of trying new experiences. When asked about their most memorable experience over the previous ten months, nearly 30% of boys said ‘playing a new video game’, while 10% of all teenagers said it was watching a new TV series. On asking for more detailed information, researchers found that 20% of boys and 22% of girls said they had never had a real-life adventure.
 • It would be easy to blame technological advances for these findings. After all, today’s teenagers have many more indoor activities to choose from than did their parents. About half a century ago children were expected to spend more of their free time outside. But researchers do not put the blame wholly on technology.
 • To members of older generations, these findings are worrying, because it means that young people increasingly rely on virtual reality and are consequently missing out on real outdoor activities such as mountain climbing, kayaking, etc., which have always been regarded as both enjoyable and character-building. The surveyed adults said they thought today’s youth were more protected than they had been when they were growing up. Giving examples of this protection, more than half said they would not let their teenage children hitchhike or go on holiday without an adult. Seven in ten said they would not even allow their teenagers to get into a taxi on their own. It is not clear whether adults believe the world is more dangerous than it used to be or whether they do not trust today’s youngsters to look after themselves. (Adapted from Cambridge English First for Schools)
 • IELTS TUTOR lưu ý một số cấu trúc trong bài
 • IELTS TUTOR lưu ý từ vựng
  • come up
  • regard
  • fulfilling
  • Wholly: hoàn toàn
  • consequently: do đó
  • Today's youth: tuổi trẻ (của) ngày nay
  • hitchhike: quá giang
 • IELTS TUTOR dịch bài:
  • Một cuộc khảo sát gần đây về cách thanh thiếu niên ở một quốc gia Đông Nam Á sử dụng thời gian rãnh của chúng đã đưa ra kết luận mà một số người coi là một phát hiện bất ngờ: nhiều đứa trẻ được khảo sát cho biết rằng chúng thà ở nhà và làm mọi việc trong nhà hơn là đi ra ngoài và trải nghiệm thực tế. Một phần tư thanh thiêu niên được khảo sát đã tin rằng trải nghiệm online cũng có cảm giác thỏa mãn y như ngoài đời thực, và hơn một nửa thực sợ thử những trải nghiệm mới. Khi được hỏi về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt 10 tháng qua, gần 30% bạn trai đã nói rằng đó là chơi một trò chơi điện từ mới, trong khi 10% tất cả thanh thiêu niên nói rằng đó là coi một bộ phim mới trên tivi. Khi được hỏi chi tiết hơn, những nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 20% bạn trai và 22% bạn gái nói rằng chúng chưa bao giờ có một chuyến phiêu lưu thật sự.
  • Có thể dễ dàng đổ lỗi cho những tiến bộ công nghệ về những phát hiện này. Sau cùng, thanh thiêu niên ngày nay có nhiều hơn nữa những hoạt động trong nhà để chọn so với ba mẹ của chúng. Khoảng nửa thế kỷ trước trẻ em được cho là dành nhiều thời gian rãnh ở bên ngoài. Nhưng những nhà nghiên cứu không đổ hết lỗi cho công nghệ.
  • Đối với những người thuộc thế hệ lớn tuổi, những phát hiện này gây lo ngại, vì nó có nghĩa là người trẻ tuổi ngày nay ngày càng phụ thuộc vào thực tế ảo và do đó đang bỏ lỡ những hoạt động thực tế ngoài trời như là leo núi, chèo thuyền kayak v,v... vốn luôn được xem là thú vị và xây dựng tính cách. Những người lớn được khảo sát nói rằng họ nghĩ rằng tuổi trẻ ngày nay được bảo bọc nhiều hơn họ trước đây khi họ lớn lên. Đưa ra ví dụ về việc bảo bọc này, hơn một nửa nói rằng họ sẽ không cho những đứa trẻ vị thành niên của mình đi quá giang hay đi nghỉ mà không có người lớn. Bảy phần mười cho biết họ thậm chí không cho phép những đứa trẻ tự đi taxi một mình. Không rõ liệu người lớn tin rằng thế giới này nguy hiểm hơn nó đã từng hay liệu họ không còn tin vào việc lũ trẻ ngày nay tự lo cho mình.

II. Giải thích chi tiết Question 42: Which of the following can be inferred from the passage? Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

Question 42: Which of the following can be inferred from the passage?

A. Virtual life is considered to be more and more challenging for teenagers in the present world.
B. Many adults think that the present world is as dangerous as it used to be.
C. The majority of teenagers surveyed believed virtual reality was as interesting as the real life.
D. Many adults are doubtful about their children’s ability to take care of themselves.

 • IELTS TUTOR giải thích: 
  • Câu A sai vì không có dẫn chứng
  • Câu B sai vì trong đoạn văn chỉ nói là It is not clear whether adults believe the world is more dangerous than it used to be or whether they do not trust today’s youngsters to look after themselves. Nghĩa là không đề cập đến việc thế giới có nguy hiểm như xưa hay không.
  • Câu C sai vì One in four teenagers surveyed believed that online experiences were as fulfilling as real life, and more than half were actually afraid of trying new experiences: chỉ có 25% thanh thiếu niên cảm thấy như vậy, không phải đa số.
  • Chọn câu D: Many adults are doubtful about their children’s ability to take care of themselves.
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi:
  • Virtual life is considered to be more and more challenging for teenagers in the present world: cuộc sống ảo được cho là ngày càng thức thức cho thanh thiếu niên trong thế giới hiện nay.
  • Many adults think that the present world is as dangerous as it used to be: Nhiều người lớn nghĩ rằng thế giới hiện nay nguy hiểm như xưa.
  • The majority of teenagers surveyed believed virtual reality was as interesting as the real life: Đa số thanh thiếu niên được khảo sát tin rằng thực tế ảo cũng thú vị như ngoài đời thực.
  • Many adults are doubtful about their children’s ability to take care of themselves: Nhiều người lớn lo lắng về khả năng tự chăm sóc cho bản thân của những đứa trẻ.
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • infer [v]: suy ra, suy diễn
  • challenging [adj]: đầy thách đố

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE