Giải thích chi tiết Question 43: Students are not allowed to communicate either by look or by voice in the exam room. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 43: Students are not allowed to communicate either by look or by voice in the exam room. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 43: Students are not allowed to communicate either by look or by voice in the exam room. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 43: Students are not allowed to communicate either by look or by voice in the exam room.

A. Students mustn’t communicate either by look or by voice in the exam room.
B. Students won’t communicate either by look or by voice in the exam room.
C. Students needn’t communicate either by look or by voice in the exam room.
D. Students wouldn’t communicate either by look or by voice in the exam room.

 • IELTS TUTOR giải thích:
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi:
  • Câu gốc của bài là: Học sinh không được phép giao tiếp hoặc bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói trong phòng thi
  • Students mustn’t communicate either by look or by voice in the exam room: Học sinh không được phép giao tiếp hoặc bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói trong phòng thi.
  • Students won’t communicate either by look or by voice in the exam room: Học sinh sẽ không giao tiếp hoặc bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói trong phòng thi.
  • Students needn’t communicate either by look or by voice in the exam room: Học sinh không cần giao tiếp hoặc bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói trong phòng thi.
  • Students wouldn’t communicate either by look or by voice in the exam room: Học sinh có lẽ không giao tiếp hoặc bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói trong phòng thi.
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE