Rút gọn mệnh đề quan hệ với bị động (V_ed)

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Rút gọn mệnh đề quan hệ với bị động (V_ed)

I. Các loại rút gọn mệnh đề quan hệ khác

II. Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed)

IELTS TUTOR giải thích cụ thể như sau:

  • Nếu động từ của mệnh đề ở bị động (tức là chủ ngữ bị thực hiện hành động gì đó) thì để rút gọn mệnh đề, ta lược bỏ đại từ quan hệ, lược luôn động từ TOBE sau đó giữ động từ chính ở dạng Ved/V3

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some of the phones which were sold last month are broken —> Some of the phones SOLD ast month are broken 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE