Return to site

TÓM TẮT KIẾN THỨC TIẾNG ANH ÔN THI LỚP 9 LÊN LỚP 10

· Ngữ Pháp

Tiếng Anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều địa phương trên cả nước. Trước mỗi kỳ thi, không ít thí sinh băn khoăn tìm phương pháp ôn tập phù hợp trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh hướng dẫn các em rất kỹ viết bài IELTS Writing không bị dư chữsửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/8/2020. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ tóm tắt kiến thức tiếng Anh ôn thi lớp 9 lên lớp 10.

I. Ngữ pháp

1. Các thì (Tenses) trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng 12 thì cơ bản trong tiếng Anh.

Trong chương trình tiếng Anh THCS, có 9 thì quan trọng nhất được sử dụng, bao gồm:

  • Thì quá khứ đơn (Simple Past)
  • Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

2. Các dạng thức của động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

3. Câu bị động

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu bị động là một trong những nội dung hay xuất hiện trong các đề kiểm tra tại cấp THCS cũng như các đề thi tuyển sinh vào lớp 10.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ về câu bị động trong tiếng Anh.

4. Câu trần thuật

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z cách dùng câu trần thuật trong tiếng Anh.

5. Câu điều kiện / câu ước

IELTS TUTOR lưu ý:

6. Mệnh đề quan hệ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mệnh đề quan hệ là mệnh đề mang chức năng phụ, được thêm vào câu với nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. 
  • Mệnh đề quan hệ thường đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ. 

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùngrút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Các nội dung chính mà học sinh cần nắm vững:

  • Đại từ quan hệ (who, whom, which, whose, that)
  • Trạng từ quan hệ (when, where, why)
  • Mệnh đề quan hệ xác định
  • Mệnh đề quan hệ không xác định

7. Cấu trúc so sánh

IELTS TUTOR lưu ý:

Có ba cấu trúc so sánh cơ bản trong tiếng Anh:

Ngoài ra, cũng có một số cấu trúc so sánh đặc biệt, thường xuất hiện trong các câu hỏi 9, 10 điểm của đề thi:

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh.

8. Câu hỏi đuôi

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z về câu hỏi đuôi (Tag question).

9. Các loại từ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt Noun và Gerund.

Động từ

10. Cấu trúc thông dụng khác

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Ngữ âm

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z cách làm bài ngữ âm (phát âm + trọng âm).

III. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z dạng bài Idioms và Phrasal Verb.

IV. Cách làm bài đọc hiểu, điền đoạn văn,....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK