Trạng từ (adv) bổ nghĩa Giới từ (preposition)

· Ngữ Pháp

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn Trạng từ (adv) bổ nghĩa Giới từ (preposition)

I. Kiến thức liên quan

II. Trạng từ (adv) bổ nghĩa Giới từ (preposition)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trạng từ (adv) có thể bổ nghĩa cho một giới từ để nhấn mạnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You can eat in your bedroom, but only on the floor, not the bed
    • (IELTS TUTOR giải thích on the floor là cụm giới từ, only là trạng từ bổ nghĩa cho cụm giới từ này)
  • over the world (trên thế giới) - all over the world (trên toàn thế giới)
  • at the back of the classroom (ở cuối lớp) - right at the back of the classroom (ngay ở cuối lớp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc