CÁCH VIẾT LUẬN (ESSAY) KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 IELTS writing, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn các em các kiến thức để chuẩn bị cho Viết luận thường gặp trong các kì thi tiêng anh như HSG tỉnh, thành phố, trường, Quốc Gia, Olympic...

I. CÁC DẠNG VIẾT LUẬN THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG CÁC KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH

1. TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ VẤN ĐỀ NÀO ĐÓ

Dạng này thường đòi hỏi các em trình bày quan điểm của các em về một hiện tượng vấn đề, ví dụ:

Today, in addition to being a home-maker, many women pursue a career outside the home. How can they achieve this? Write a paragraph of about 150 words expressing your opinion.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực ra, cách viết sẽ hoàn toàn giống với IELTS WRITING TASK 2, chỉ có khác 1 chỗ là các em sẽ viết ngắn hơn tầm 150 words, thay vì IELTS là 250 words, viết ngắn thì lại càng dễ hơn nữa. Như vậy, các em chỉ cần nắm vững cách nhận biết các dạng đề IELTS WRITING TASK 2 và cách viết cho từng dạng là có thể hoàn thành suôn sẻ cho kiểu bài tập này
 • Nên tập trung vào dạng OPINION ESSAY vi mức độ của HSG thì cũng không đòi hỏi cao như IELTS, nên chủ yếu sẽ hỏi về ý kiến và thường sẽ gặp dạng OPINION ESSAY
  • Viết ngắn hơn thì các em cũng tuân theo bố cục Introduction >> Body 1 >> Body 2>> Conclusion, tuy nhiên các em có thể viết mỗi Body 1 main idea chỉ có 1 supporting idea và example hoặc (1 supporting idea hoặc 1 example) cho kịp thời gian

2. VIẾT BIỂU ĐỒ

IELTS TUTOR lưu ý:

3. VIẾT LÁ THƯ

IELTS TUTOR lưu ý:

CÁC DẠNG VIẾT LUẬN THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG CÁC KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH

II. BỐ CỤC NÊN TUÂN THEO KHI VIẾT LUẬN BẤT KỂ DẠNG BÀI NÀO TRONG CÁC KÌ THI TIẾNG ANH

IELTS TUTOR lưu ý:

III. NẮM VỮNG 4 TIÊU CHÍ CHẤM THI IELTS WRITING, ĐỂ ÁP DỤNG HỌC CHO CHUẨN

IELTS TUTOR lưu ý:

4 tiêu chí các em cần nắm vững trong IELTS WRITING đó là:

 • Task response
 • Cohesion & Coherence 
 • Lexical resources 
 • Grammar

IV. NHẬN XÉT 1 BÀI VIẾT LUẬN CỦA BẠN HỌC SINH

Topic: Should secondary students wear uniforms at school? Write a paragraph to express your opinion

NHẬN XÉT 1 BÀI VIẾT LUẬN CỦA BẠN HỌC SINH
NHẬN XÉT 1 BÀI VIẾT LUẬN CỦA BẠN HỌC SINH

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này yêu cầu viết 1 Paragraph tức là chỉ viết 1 đoạn văn (đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR Cách viết đoạn văn (paragraph) tiếng anh ), tức là không cần có intro, conclusion hay thân bài nhé, tuy nhiên trong cùng 1 paragraph nên có những câu làm chức năng như intro, conclusion chứ không nên viết ngang không đầu không đuôi. Như bài viết này, thực ra bạn ấy ghi intro như vậy là được, tuy nhiên conclusion ở trong paragraph mà ghi In conclusion thì thấy  gượng ép, cố gắng ép vào 1 paragraph, thay vào đó nên viết ngắn gọn hơn thậm chí không có conclusion người ta vẫn hiểu vì đã có there are many reasons... 
 • Bài này so với mức độ thi hsg có thể được chấm là tốt, tuy nhiên ở mức độ cao hơn sẽ không được đánh giá cao lắm do bạn chủ yếu chỉ list ý chứ không có supporting idea và examples cho nên lập luận sẽ không chặt chẽ, vì list ý thì chỉ nêu ý ra, ngoài ra không giải thích hay minh họa gì thêm, như vậy làm đoạn văn thiếu thuyết phục. Thay vào đó, nên chọn lọc lại 2 main ideas và mỗi main idea cho ví dụ và supporting idea ra
 • Bài này dùng từ nối quá rối, đọc không hiểu bao nhiêu main idea, nên dùng Firstly Secondly Thirdly thay vì dùng lộn xộn Also, Last but not least..., nên cần xem lại hướng dẫn ở trên về Bố cục của 1 đoạn văn học lại nhé 
 • Bài này viết tốt được ý cuối là uniforms giúp học sinh học tốt, có supporting idea và example, tuy nhiên vì dùng linking words từ nối chưa tốt nên đọc rất lộn xộn, không rõ ràng. 
 • Nói chung, đây là một bài viết khá tốt tuy nhiên cần khắc phục những điểm trên để cải thiện thêm nhé, good job!
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE