• -Các khóa luyện thi HSG & Olympics 30/4 Cấp 3-

  ***Khóa đặc biệt dành cho các bạn chuyên Anh Cấp 3***

  Luyện Phonology

  Học cách phân biệt các từ có cùng nguyên âm, Các từ âm câm, Cách đọc âm "s", âm "ed", Điểm rơi trọng âm cho các từ phức tạp, Các quy luật trọng âm...

  Luyện Vocabulary

  Đối với phần Multiple choices, khóa học sẽ nhắm đến việc giúp các bạn hiệu được ý nghĩa của các từ trong từng ngữ cảnh, Các điểm ngữ pháp cơ bản từ đó giúp các ban đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất.

   

  Đối với phần Word formation, tập trung luyện tập cách thức tạo thành các dạng của từ (Word Family) thông qua học các tiền tố, hậu tố thường gặp, cũng như qua các bài luyện tập tổng quan.

  Luyện Grammar

  Tập trung vào các điểm ngữ pháp thường gặp trong phòng thi như Preposition and particle, Verb tenses, Forms...

  Luyện Writing

  Với hai nội dung chính là Transformation và Key-word transformation, khóa học sẽ giúp các bạn có đươc kiến thức cơ bản trong việc biến đổi câu, bên cạnh đó việc viết bài Essay như IELTS WRITING cũng được chú trọng

  Luyện Reading

  Phần thi này được chia là 2 phần là Cloze test và Reading comprehesion, TUTOR CHUYÊN ANH tổng hợp về ngữ pháp và từ vựng, cùng với các chiến thuật luyện Reading hiệu quả

  Luyện Writing - Listening

  Với Listening, tập trung luyện tập các dạng đề nghe đã từng ra trong các kỳ thi HSG các năm và IELTS.

   

  Với Writing, các bạn sẽ được hướng dẫn cách lập dàn ý, cách phát triển ý tưởng, cách viết một bài Essay sao cho logic, rõ ràng về bố cục và đúng đề

All Posts
×
×
fsdfsdf