• Hình thức học kèm 1-1

  Học thông qua FB Messenger hoặc Email ( nếu học viên yêu cầu )

  Phương pháp học online kèm 1-1 Mang lại hiệu quả cao

  Được xem là cách học hiệu quả và có sự tương tác 1 kèm 1 rất cao từ giáo viên đến các bạn.

  Trong quá trình học, các thắc mắc của cá bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức, kèm theo đó là các bài tập nhằm củng cổ bài.

  Cung cấp các đề thi online và chữa bài chi tiết từng dạng bài

  Sau khi hoàn tất khóa học ,các bạn sẽ được cung cấp các đề thi online .

  Các bạn có thể làm trực tiếp ngay tại lúc phát hành đề hoặc lưu về rồi sắp xếp thời gian làm môt cách hợp lý.

   

  Sau khi đề được phát hành thì sẽ có 1 clip sữa bài chi tiết nhằm giúp các bạn nhận ra các lỗi sai và rút kinh nghiệm

All Posts
×
×
fsdfsdf