CÁCH DÙNG DẤU CHẤM PHẨY(;) (SEMICOLON) TIẾNG ANH

· Grammar

Bên cạnh học chắc về các kiến thức ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn trong IELTS WRITING & hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR cũng khuyến khích các em nhất là các em học sinh lớp 1 kèm 1 IELTS ONLINE đảm bảo đầu ra của IELTS TUTOR phải học thêm về các cấu trúc, từ vựng và idioms thường dùng theo topic Time luôn nhé

I. Cách dùng dấu câu trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng dấu câu tiếng anh

II. CÁCH DÙNG DẤU CHẤM PHẨY(;) (SEMICOLON) TIẾNG ANH

1. Chức năng nối hai câu độc lập như dấu chấm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì chức năng nối hai câu độc lập giống dấu chấm nên sẽ không cần liên từ để nối hai câu độc lập nữa 
 • Nếu đã dùng dấu chấm phẩy thì phải xoá đi các liên từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã học kĩ bài học về Cách dùng liên từ FANBOYS trong tiếng anh sẽ nắm rất vững công thức: S+V, but S+V đúng không?
 • Tuy nhiên nếu dùng dấu ; các em sẽ nối 2 mệnh đề lại với nhau được mà không cần phải có liên từ nữa

IELTS TUTOR xét ví dụ sau:

 • Money is the root of all evil; I don’t believe the reverse is necessarily true.
  • IELTS TUTOR giải thích 
   • Có thể thấy nếu viết dùng các liên từ FANBOYS thì vẫn đúng: Money is the root of all evil, and I don’t believe the reverse is necessarily true.
   • Tuy nhiên nếu bỏ dấu , và and đi thay vào đó là dấu ; thì vẫn đúng nhé

IELTS TUTOR Xét ví dụ 2:

 • Martha has gone to the library; Andrew has gone to play soccer. ==> Martha has gone to the library, and Andrew has gone to play soccer. (Vẫn đúng)
  • IELTS TUTOR giải thích: chức năng này là nối hai câu độc lập (giống dấu chấm) 

  2. Có thể được dùng thay vì dấu phẩy để phân cách các mục trong danh sách khi các mục đó đã chứa dấu phẩy

  IELTS TUTOR xét ví dụ sau:

   • I need the weather statistics for the following cities: London, England; London, Ontario; Paris, France; Paris, Ontario; Perth, Scotland; Perth, Ontario.

   3. Dấu chấm phẩy với các trạng từ liên kết như: moreover, nevertheless, however, otherwise, therefore, then, finally, likewise, and consequently.

   3.1. Cách dùng trạng từ liên kết

   3.2. Cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết

   3.3. Cách dùng dấu chấm phẩy với trạng từ liên kết

   IELTS TUTOR lưu ý:

   IELTS TUTOR xét ví dụ sau:

   • The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate. 
    • ==> The whole report is badly written; moreover, it's inaccurate (vẫn đúng)
     • IELTS TUTOR giải thích: Moreover là trạng từ liên kết nên cách viết số 2 vẫn đúng vì nó ngăn cách 2 mệnh đề độc lập với nhau (cách dùng giống dấu chấm)
   • Their team hadn’t lost a game the entire season. Nevertheless, we beat them by a huge margin last night. 
    • ==> Their team hadn’t lost a game the entire season; Nevertheless, we beat them by a huge margin last night. (vẫn đúng)
     • IELTS TUTOR giải thích: Nevertheless cũng là trạng từ liên kết 
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE