PHÂN BIỆT"COME"&"GO"TIẾNG ANH

· Phân biệt từ

IELTS TUTOR bên cạnh hướng dẫn cách trả lời, sắp xếp bố cục cũng như từ vựng của Topic Media IELTS SPEAKING PART 2-3 & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR nhận thấy khi chấm bài của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1, đảm bảo đầu ra có bạn vẫn còn bị sai lỗi phân biệt giữa Come và Go, em chú ý sự khác nhau để dùng cho đúng

Come và Go muốn dùng cho đúng phải xét đến vị trí của đối tượng

1. Go để chỉ một chuyển động rời xa vị trí, địa điểm mà người nói hoặc người nghe đang ở đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We went into the house. 
 • I went to Paris last summer. 
 • Have you ever been there? We don't go to the cinema very often these days. 
 • Wouldn't it be quicker to go by train? 
 • Does this train go to Newcastle? 
 • Where do you think you're going? 
 • Shouldn't you be at school?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tất cả những vị trí trên người nói không còn ở tại ví trí đang được nói đến nữa, ví dụ I went to Paris last summer, hiện tại người nói đang không còn ở Paris nữa

2. Come để chỉ một chuyển động đến nơi mà người nói hoặc người nghe ở đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Danny, come here and I'll read you a story. 
 • You can only come on the trip if your parents give their consent. 
 • It's very kind of you to come all the way to meet me. 
 • Don't come too near me - you might catch my cold. 
 • Margot came to stay for a week as company for my mother while I was away.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các ví dụ trên người nói đang ở tại vị trí đó, ví dụ: It's very kind of you to come all the way to meet me (người nói và người nghe đang ở vị trí được nói đến)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE