Cách dùng Do + Verb (base form) để nhấn mạnh trong Tiếng Anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR xin được giới thiệu cách dùng Do + verb để nhấn mạnh trong tiếng Anh.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn CẤU TRÚC NHẤN MẠNH TIẾNG ANH

II. Cách dùng Do + Verb (base form) để nhấn mạnh

1. Dùng để diễn tả sự tương phản

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi muốn nhấn mạnh động từ dùng trong câu, chúng ta thường đọc to trợ động từ (Auxilary). 
 • Mục đích của việc này là để thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của ai đó, hoặc nhấn mạnh sự tương phản của sự việc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Với Continuous: Why aren't you going to Jack's house? I can't go today, but I am going to his house next week. (IELTS TUTOR giải thích: "Am" được người nói đọc to để nhấn mạnh rằng anh ta sẽ đi đến nhà Jack tuần tới)
 • Với Perfect: You haven't tidied your room! I have tidied it! I did it this morning. (IELTS TUTOR giải thích: "Have" được người nói đọc to để nhấn mạnh rằng anh ta đã dọn phòng sáng nay)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi muốn nhấn mạnh ở Present Tense hoặc Past Simple Tense, chúng ta sẽ cần đến "do" và "did". Khi đó, "do" và "did" mang nghĩa "thực sự".

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Với Present tense: She doesn't like cheese, does she? But she does like cheese! In fact she loves it. Người nói dùng does để nhấn mạnh rằng cô ấy thực sự thích phô mai. (IELTS TUTOR giải thích: thay đổi cách nhìn của người khác là cô ấy không thích phô mai)
 • Với Past simple: You said you would phone me! I did phone you! But you didn't answer. Người nói dùng did để nhấn mạnh rằng đã gọi điện nhưng không bắt máy. (IELTS TUTOR giải thích: thay đổi cách nhìn của người khác rằng anh ấy đã không gọi điện thoại)

2. Dùng để khẳng định cảm xúc của chúng ta về việc gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She does look good in that dress. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy trông thực sự đẹp với bộ váy đó)
 • I did enjoy that party last night. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thực sự thích bữa tiệc tối qua)

3.Dùng để nhấn mạnh một mệnh lệnh hoặc lời đề nghị

IELTS TUTOR lưu ý

 • Cách dùng này sẽ chỉ đi với present simple.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do try this cake, it's delicious. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy thử chiếc bánh này. Nó rất ngon)
 • Do stop going on about it, will you?. (IELTS TUTOR giải thích: Không có làm chuyện đó nữa)
 • Do sit down. (IELTS TUTOR giải thích: Trân trọng mời ngồi)

4. So sánh điều được kỳ vọng với điều thực sự xảy ra

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He said he was going to fail his exam and, sure enough, he did fail! (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trượt bài thi, đúng vậy, anh ta đã trượt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking