Cách dùng "MUCH AS" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng MUCH AS tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng MUCH AS

1. Nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nghĩa của Much as tương đương với Though (dù, mặc dù).

2. Much as + mệnh đề

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sau Much as sẽ là một mệnh đề.

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Much as I would like to help you, I'm simply too busy at the moment.
  • Much as I like you, I couldn't live with you.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0