Cách dùng từ"almost"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"almost"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"almost" /ˈɔːlməʊst/

1. Giải thích nghĩa

Mang nghĩa "hầu hết, suýt, sắp..."

=nearly

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • almost all: Almost all of the students here are from South America. 
 • almost every/everyone/everything etc: Almost everything was lost in the fire. 
 • almost as...as: Sam’s almost as tall as his mother. 
 • almost certainly: Anne will almost certainly get the job, don’t you think?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi nói về thời gian, số đo, kích cỡ, hoặc sự tiến bộ của một quá trình nào đó
 • Thường rất hay dùng chung với 3 từ all, every, no 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He slipped and almost fell. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy trượt chân suýt té)
 • Their house is almost opposite ours. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà họ gần như đối diện nhà chúng tôi)

2. Chức năng ngữ pháp của "almost"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Almost là trạng từ (adv) nên để nắm được cách dùng almost cần nắm kĩ VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TRẠNG TỪ (adverb) TIẾNG ANH mà IELTS TUTOR đã có hướng dẫn 
 • Trong đó, cụ thể almost sẽ:
  1. Bổ nghĩa cho từ hạn định (determiner) 
  2. Bổ nghĩa cho tính từ:
  3. Bổ nghĩa cho động từ 
  4. Bổ nghĩa cho đại từ 
  5. Bổ nghĩa cho trạng từ khác 

2.1. Almost là trạng từ bổ nghĩa cho từ hạn định (determiner)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ Hạn Định Tiếng Anh (Determiners)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's almost 30 
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost bổ nghĩa cho số từ (số từ thuộc hạn định từ)
 • Almost all motorbikes use unleaded petrol these days. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay hầu hết tất cả các xe máy dùng xăng không pha chì). 
  • IELTS TUTOR giải thích: almost bổ nghĩa cho hạn định từ "all" 

2.2. Bổ nghĩa cho tính từ:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most artists find it almost impossible to make a living from art alone.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost bổ nghĩa cho tính từ "impossible"

2.3. Bổ nghĩa cho động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They'll almost certainly forget to do it. 
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost là trạng từ bổ nghĩa cho động từ forget 
 • The town was almost entirely destroyed during the war.

2.4. Bổ nghĩa cho đại từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Almost no one (= hardly anyone) believed him. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu như không ai tin anh ta cả, ở đây almost bổ nghĩa cho no one là đại từ phiếm chỉ)

2.5. Bổ nghĩa cho trạng từ khác

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t give up! You’re almost there.
  • IELTS TUTOR giải thích: almost là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác chính là "there"
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE