Đảo Ngữ với Trạng từ chỉ thời gian & nơi chốn tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Đảo Ngữ với Trạng từ chỉ thời gian & nơi chốn tiếng anh

I. Các loại đảo ngữ khác

II. Cách dùng Đảo Ngữ với Trạng từ chỉ thời gian & nơi chốn tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Here lies the body of our late lamented sovereign.
  • For the first hour the teams seemed evenly matched. Then came the turning point in the game as Ed scored.
  • That was the Final installment. Next is the news.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc