Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

I. Các loại rút gọn mệnh đề quan hệ khác

II. Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

  • The woman, who is very clever and beautiful is my aunt (IELTS TUTOR giải thích: Được giản lược thành The woman, clever and beautiful is my aunt)
  • Harry Houdini (1874 to 1926) was a Hungarian-American illusionist and stunt performer, noted for his sensational escape acts
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Noted ở đây đang có rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ Viết đầy đủ là , who was noted for

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc