Liên từ chỉ thời gian tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh giải thích kĩ lí do vì sao Nên cố gắng ôn & thi IELTS sớm, đừng kéo hết năm này qua năm nọ, IELTS TUTOR qua bài này sẽ tập trung vào việc giới thiệu liên từ chỉ thời gian là gì, phân loại liên từ, ý nghĩa, cách dùng và cách để chia thì chính xác cho từng mệnh đề để các mệnh đề trong câu có sự hòa hợp về mặt thời gian với nhau.

I. Liên từ chỉ thời gian là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Liên từ chỉ thời gian thường là các liên từ phụ thuộc, như vậy muốn nắm kĩ cách dùng liên từ chỉ thời gian thì bắt buộc phải đọc thật kĩ hướng dẫn về cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  • Các liên từ chỉ thời gian thường gặp là: “when”, “after”, “before”, “until”, “since”, “while”, “once”, “as” và “as soon as”
Liên từ chỉ thời gian là gì?

II. Các liên từ thời gian thường gặp

1. When

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng when trong tiếng anh

2. While

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng while trong tiếng anh

3. Before

4. After

5. Until

6. Since

7. As

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc