CÁCH DÙNG CÁC TỪ CHỈ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG PHẢN - ĐỐI LẬP TIẾNG ANH

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ CÁCH DÙNG CÁC TỪ CHỈ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG PHẢN - ĐỐI LẬP TIẾNG ANH

1. But

  • Mệnh đề 1, but mệnh đề 2

2. though / although / even though

3. while

4. whereas

5. Despite/In spite of và Despite the fact that/In spite of the fact that

  • Despite + Danh từ, Mệnh đề

6. However/Nevertheless

Phân biệt However và Nevertheless trong Tiếng Anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

7. Much as

Tham khảo kĩ Cách dùng MUCH AS tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

8. For all

Cách dùng "For all" mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

9. Even if

Cách dùng even if mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

10. On the one hand/On the other hand

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking