TÓM TẮT KIẾN THỨC TIẾNG ANH ÔN THI THPT QUỐC GIA

· Ngữ Pháp

Kỳ thi THPT Quốc gia là cột mốc quan trọng đối với các bạn học sinh để tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học/Cao đẳng mơ ước. Và tiếng Anh là 1 trong 3 môn thi chính thức. Vì thế, rất nhiều thí sinh quyết định tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt nhất với môn thi này.

Bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia bao gồm 50 câu hỏi đánh giá kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng và khả năng đọc hiểu của thí sinh. Trong đó, kiến thức Ngữ pháp chiếm phần lớn. Hiểu được điều đó, bên cạnh hướng dẫn các em rất kỹ viết bài IELTS Writing không bị dư chữsửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/8/2020. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ tóm tắt các chủ điểm ngữ pháp quan trọng để ôn thi THPT quốc gia.

I. Các thì trong tiếng Anh

TÓM TẮT KIẾN THỨC TIẾNG ANH ÔN THI THPT QUỐC GIA

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng 12 thì (Tenses) trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, gồm có 12 thì cơ bản, được chia thành 3 nhóm lớn:

Nhóm thì ở hiện tại:

Nhóm thì ở quá khứ:

 • Past Simple: Thì quá khứ đơn.
 • Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
 • Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành
 • Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Nhóm thì ở tương lai:

 • Simple Future: Thì tương lai đơn
 • Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn
 • Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành 
 • Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

II. Gerund and Infinitive (Các dạng thức của động từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt To - Infinitive/ Bare - Infinitive - Gerund

III. Modal Verb (Động từ khuyết thiếu)

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Subject and Verb Agreement (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

IELTS TUTOR trình bày 25 nguyên tắc hòa hợp chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh.

V. Comparison (So sánh)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng mẫu câu so sánh trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR lưu ý:

VI. Passive Voice (Câu bị động)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng Passive Voicecâu bị động với 2 tân ngữ trong tiếng Anh.

VII. Reported Speech (Câu gián tiếp)

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z cách dùng câu trần thuật.

VIII. Subjunctive (Câu giả định)

IELTS TUTOR lưu ý:

1. Conditional Sentences (Câu điều kiện)

 • Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
 • Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
 • Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

IELTS TUTOR trình bày rất kỹ cách dùng câu điều kiện (mệnh đề If) trong tiếng Anh. Ngoài ra, còn hướng dẫn thêm về cách dùng unlesswithout trong câu điều kiện.

2. Wish / If Only (Câu điều ước)

 • Present wish: Điều ước ở hiện tại
 • Past wish: Điều ước ở quá khứ
 • Future wish: Điều ước ở tương lai

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng câu điều ước Wish/If Only.

IX. Inversions (Đảo ngữ)

IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z về các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR lưu ý:

X. Types of Words (Các loại từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ về trật tự từ trong câu tiếng Anh.

IELTS TUTOR lưu ý:

1. Noun: Danh từ

IELTS TUTOR trình bày vị trí và chức năng của danh từ trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh.

2. Pronoun: Đại từ

 • Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
 • Indefinite pronouns: Đại từ bất định
 • Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
 • Reflexive pronouns: Đại từ phản thân
 • Relative pronouns: Đại từ quan hệ
 • Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
 • Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn

3. Verb: Động từ / Phrasal Verb (cụm động từ)

IELTS TUTOR trình bày cách dùng phrasal verb (cụm động từ) trong tiếng Anh.

 • Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
 • Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
 • Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động nhận thức
 • Ordinary verb: Động từ thường
 • Auxiliary verb: Trợ động từ
 • Intransitive verbs: Nội động từ
 • Transitive verbs: Ngoại động từ

4. Adjective: Tính từ

IELTS TUTOR trình bày vị trí và chức năng của tính từ trong tiếng Anh.

 • Descriptive adjective: Tính từ mô tả
 • Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
 • Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ

IELTS TUTOR trình bày vị trí và chức năng của trạng từ trong tiếng Anh.

 • Manner adverb: Trạng từ chỉ cách thức
 • Time adverb: Trạng từ chỉ thời gian
 • Frequency adverb: Trạng từ chỉ tần suất
 • Place adverb: Trạng từ chỉ nơi chốn
 • Grade adverb: Trạng từ chỉ mức độ
 • Quantity adverb: Trạng từ chỉ số lượng
 • Questions adverb: Trạng từ nghi vấn
 • Relation adverb: Trạng từ liên hệ

6. Preposition: Giới từ

7. Conjunction: Liên từ

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ cách dùng liên từ trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt liên từ phụ thuộc và liên từ Fanboys.

8. Interjection: Thán từ

9. Article: Mạo từ

IELTS TUTOR lưu ý:

10. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng

IELTS TUTOR lưu ý:

XI. Word Formation (Cấu tạo từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

XII. Collocations (Sự kết hợp từ)

IELTS TUTOR giới thiệu từ A đến Z về Collocation trong tiếng Anh.

XIII. Clauses (Mệnh đề)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ về Clauses (mệnh đề) trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ngoài ra, IELTS TUTOR còn hướng dẫn các em phân biệt mệnh đề tính ngữ & mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ & mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh.

XIV. Cleft Sentence

IELTS TUTOR hướng dẫn chi tiết về câu chẻ (cleft sentence) trong tiếng Anh.

XV. Tag Question

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kỹ về câu hỏi đuôicách dùng câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh.

XVI. Phonetics (Ngữ âm)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ngoài ra, IELTS TUTOR còn hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng bài ngữ âm (phát âm + trọng âm).

XVII. Reading (Đọc hiểu)

IELTS TUTOR lưu ý:

XVIII. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn cách học từ vựng nhớ lâu.

IELTS TUTOR lưu ý:

Trên đây là các chủ điểm ngữ pháp quan trọng giúp các em ôn thi THPT quốc gia tốt hơn. Ngoài ra, IELTS TUTOR còn hướng dẫn từ A đến Z cách làm các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh THPT quốc gia.

Theo quy định của Quy chế thi THPT Quốc gia, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt yêu cầu tối thiểu từ 4.0 điểm trở lên, có giá trị đến ngày thi được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hiểu được vấn đề Ngoại ngữ đang là cản trở của nhiều bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi THPT sắp tới, IELTS TUTOR cung cấp lộ trình học IELTS từ 0 đến 4.0 – phù hợp với mục tiêu tốt nghiệp THPT của các bạn. 

Kiến thức ôn thi tiếng Anh THPT quốc gia

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc